Polityka prywatności

DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

Data ostatniej aktualizacji 25 maja 2018 roku. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Karol Andruszków Honaro, ul. Zaolziańska 3/1, 53-334 Wrocław, NIP: 8992453475

www.honaro.pl zwane dalej Honaro, pragnie poinformować jakiego rodzaju przyzwolenia udzielił nam Użytkownik jeśli chodzi o gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych. Zgodnie z postanowieniami regulaminu, dokonanie rejestracji Profilu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez Honaro. Dane osobowe rozumiane tu są jako dane zebrane przez nas w banku danych naszego serwisu.

Przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, kraj, kod pocztowy, adres, numer telefonu, adres e-mail, płeć, data urodzenia, wykształcenie, doświadczenie w tym: dane pracodawcy, stanowisko, obowiązki, branża, okres wykonywania pracy, nawiązywane relacje. W przypadku rejestracji z wykorzystaniem konta Facebook: gromadzimy imię i nazwisko w formie w jakiej występują na koncie Facebook oraz numer identyfikacyjny. W sytuacji, gdy w ramach ustawień prywatności aplikacji Facebook użytkownik udzieli swojego pozwolenia, możemy pozyskać również informacje na temat jego płci, wieku, identyfikatora email; W celu prowadzenia statystyki przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności, takie jak: odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania, adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Dajemy Użytkownikom gwarancję, iż Honaro nie będzie sprzedawać ani udostępniać danych podmiotom trzecim. Możemy ujawnić dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.

Pragniemy zachęcić do zapoznania się z opcjami ustawień prywatności, które znajdują się w edycji profilu. Dzięki nim istnieje możliwość określenia poziom dostępu do publikowanych przez Użytkownika informacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszany do kontaktu z nami pod adresem: biuro@honaro.pl Jednocześnie zapewniamy, że Honaro przetwarza w szczególności podstawowe informacje przekazane dobrowolnie przez swoich Użytkowników. Przetwarzanie przez nas danych ma na celu umożliwienie wszystkim jak najlepszej i najefektywniejszej komunikacji z firmami, przyjaciółmi i znajomymi, a także dostosowywanie Portalu do nieprzerwanie zmieniających się oczekiwań. Zarządzanie danymi w serwisie odbywa się w sposób zgodny z literą prawa określony w regulaminie i poniższych punktach.

W celu zmiany lub usunięcia danych należy zalogować się do systemu. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić czy usunąć. Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka – pliki typu cookie, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z naszej strony. Wykorzystaniu plików cookie pozwala zwiększyć atrakcyjność strony oraz umożliwia klientom korzystanie z niektórych funkcji. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie wizyty użytkownika, jego historii przeglądania, preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Należy pamiętać, że jeśli zablokuje się albo odrzuci cookies, niektóre z naszych Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo.

Wszystkie informacje, które otrzymujemy, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie wszystkich danych osobowych. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione. Wszystkie dane otrzymaliśmy podczas zakładania konta, a także później, w związku z działaniami dokonywanymi przez użytkownika na Honaro. Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa.
Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają użytkownikowi prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do Honaro, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą. Użytkowniki ma prawo do usunięcia danych tj. „prawo do bycia zapomnianym”. Ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia konta w serwisie Honaro. Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Może tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, sprzeciwu do przetwarzania jego danych osobowych, dostępu do swoich danych i przenoszenia danych osobowych. Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, użytkownik występuje do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia tak szybko jak jest to możliwe.
Honaro zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższej polityce prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
Adres do kontaktu w celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika: adres e-mail: biuro@honaro.pl