Honaro at CES 2015 Welcome to our booth at CES

send message

recommend

reference

add connection

add to favourites
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (MBP) jest instytucją kultury powołaną przez Radę Miejską Wrocławia. Działalność prowadzi na podstawie aktu o jej utworzeniu i statutu nadanego przez Radę. O

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (MBP) jest instytucją kultury powołaną przez Radę Miejską Wrocławia. Działalność prowadzi na podstawie aktu o jej utworzeniu i statutu nadanego przez Radę.

Organizację wewnętrzną MBP, jako jednostki koordynującej i zarządzającej wrocławską siecią bibliotek publicznych, liczącą 46 filii, 4 punkty biblioteczne oraz 2 MultiCentra, określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w niej organizacji związkowych i zawodowych.

Nadzór ogólny nad jej działalnością sprawuje Urząd Miejski Wrocławia, zaś nadzór nad zakresem zadań merytorycznych, określonych ustawą o bibliotekach, sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

MBP jako główna biblioteka publiczna Wrocławia jest miejscem wymiany dokumentów, usług i informacji świadczonych w oparciu o nowe technologie komputerowe, ale także miejską instytucją kultury aktywizującą i zapraszającą do współpracy z placówkami sieci środowiska twórcze oraz stwarzającą możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.
opinions avatar

Magda Wolodko

Podpisuję się pod opiniami Gracjana i Aleksandra. A do tego miła obsługa :)

2016-02-16 9:22:31

opinions avatar

Gracjan Barczyk

Miejsce godne polecenia. Duży zbiór książek i filmów.

2016-02-16 9:22:31

opinions avatar

Aleksander Derugo

Zdecydowanie polecam korzystanie z Mediateki - ich zbiory są naprawdę imponujące i każdy znajdzie tu coś ciekawego i interesującego do poczytania :)

2016-02-16 9:22:31

Opinions

for Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu

All opinions (3) | Firm opinions(0) | User opinions(3)
Total100% (3)12m. (0)3m. (0)1m. (0)
Positive 100% (3) ---% (0) ---% (0) ---% (0)
Neutral ---% (0) ---% (0) ---% (0) ---% (0)
Negative ---% (0) ---% (0) ---% (0) ---% (0)

Check out, what our contractors say about us

Comming events

Comming events

No Events

Latest job offers

Latest job offers

No Job Offers

Available tasks

Available tasks

No Tasks

Orders and auctions

Orders and auctions

No Auctions

Check out available vouchers

Check out available vouchers

No Vouchers

Check out our products

Check out our products

No Products

Check out our services

Check out our services

Brak Usług

Check out our portfolios

Check out our portfolios

No Portfolio

Where we are

Bibliofil Mol

Recommending us

Magdalena Lis

Marta Głowacka

Gracjan Barczyk

Our customers